Tip:

Pre kompletné zobrazenie výsledkov otočte telefón na šírku

MSR dobrovoľných hasičských zborov

Výsledková listina

Košice (09.07.2023)

Muži

Top nástrek: Pravý prúd Kamenná Poruba 2 pokus (18.24s)
Por. š.č. Družstvo
1 pokus
Ľ prúd
P prúd
Štafeta + tr.b
2 pokus
Ľ prúd
P prúd
Štafeta + tr.b
Útok
 
Štafeta
1 pokus
Štafeta + tr.b
2 pokus
Štafeta + tr.b
Štafeta Vysl. čas
1 (15) Kecerovce
19.06
18.86
67.83+5
NP
NP
69.68
19.06 67.83+5 69.68 69.68
19.06
 
69.68
88.74
2 (10) Kamenná Poruba
19.46
29.24
70.46
18.72
18.24
72.11
18.72 70.46 72.11 70.46
18.72
 
70.46
89.18
+0.44s
3 (14) Topoľčianky
22.57
23.58
69.39
21.08
18.58
81.35
21.08 69.39 81.35 69.39
21.08
 
69.39
90.47
+1.29s
4 (11) Bartošova Lehôtka
19.50
19.03
71.84
18.84
20.08
74.69+5
19.50 71.84 74.69+5 71.84
19.50
 
71.84
91.34
+0.87s
5 (13) Rybany
NP
NP
71.29
21.06
20.43
70.76
21.06 71.29 70.76 70.76
21.06
 
70.76
91.82
+0.48s
6 (9) Bratislava - Jarovce
19.16
19.32
72.35+5
23.55
28.81
72.84
19.32 72.35+5 72.84 72.84
19.32
 
72.84
92.16
+0.34s
7 (16) Bystré
20.26
22.69
71.68
31.75
22.82
71.30+5
22.69 71.68 71.30+5 71.68
22.69
 
71.68
94.37
+2.21s
8 (12) Bíňovce
30.47
33.96
76.07
NP
NP
75.46+5
33.96 76.07 75.46+5 76.07
33.96
 
76.07
110.03
+15.66s

Ženy

Top nástrek: Ľavý prúd Podbranč Horná Dolina 2 pokus (20.34s)
Por. š.č. Družstvo
1 pokus
Ľ prúd
P prúd
Štafeta + tr.b
2 pokus
Ľ prúd
P prúd
Štafeta + tr.b
Útok
 
Štafeta
1 pokus
Štafeta + tr.b
2 pokus
Štafeta + tr.b
Štafeta Vysl. čas
1 (8) Spišský Štvrtok
20.99
25.30
75.93
24.26
26.51
76.31
25.30 75.93 76.31 75.93
25.30
 
75.93
101.23
2 (1) Bratislava - Jarovce
21.09
21.08
80.77
30.42
22.92
80.23
21.09 80.77 80.23 80.23
21.09
 
80.23
101.32
+0.09s
3 (5) Zlatníky
23.48
26.77
79.88
21.75
24.04
78.41
24.04 79.88 78.41 78.41
24.04
 
78.41
102.45
+1.13s
4 (3) Budča
29.64
27.87
78.36
24.99
25.42
81.18+5
25.42 78.36 81.18+5 78.36
25.42
 
78.36
103.78
+1.33s
5 (7) Čižatice
22.46
21.32
85.56
28.13
28.13
82.44
22.46 85.56 82.44 82.44
22.46
 
82.44
104.90
+1.12s
6 (4) Podbranč Horná Dolina
28.55
36.75
80.84
20.34
24.06
80.84
24.06 80.84 80.84 80.84
24.06
 
80.84
104.90
+s
7 (6) Veľký Lapáš
23.55
24.83
81.71
23.58
22.69
87.38
23.58 81.71 87.38 81.71
23.58
 
81.71
105.29
+0.39s
8 (2) Košťany nad Turcom
55.30
50.90
84.66
30.30
28.00
87.79
30.30 84.66 87.79 84.66
30.30
 
84.66
114.96
+9.67s