M SR

Výsledková listina

Trenčín (19.06.1996)

Celkové hodnotenie

Por. Družstvo VEŽA 100 m ŠTAFETA(horší čas) ÚTOK(horší čas) Body (Čas)
1
ZHÚ Seprot service Púchov
Veža: 1. miesto (93.26s)
Stovka: 1. miesto(106.10s)
Štafeta: 1. miesto (62.80s)
Pož. útok: 1. miesto (32.35s)
(294.51s)
2
OR HaZZ Poprad
Veža: 3. miesto (101.77s)
Stovka: 3. miesto(111.25s)
Štafeta: 2. miesto (64.75s)
Pož. útok: 2. miesto (33.15s)
(310.92s)
3
OR HaZZ Spišská Nová Ves
Veža: 4. miesto (102.66s)
Stovka: 4. miesto(114.63s)
Štafeta: 3. miesto (65.61s)
Pož. útok: 4. miesto (35.86s)
(318.76s)
4
HaZÚ Bratislava
Veža: 2. miesto (100.32s)
Stovka: 2. miesto(109.91s)
Štafeta: 6. miesto (69.73s)
Pož. útok: 8. miesto (46.95s)
(326.91s)
5
OR HaZZ Trnava
Veža: 7. miesto (109.02s)
Stovka: 7. miesto(117.93s)
Štafeta: 5. miesto (68.42s)
Pož. útok: 3. miesto (33.80s)
(329.17s)
6
OR HaZZ Veľký Krtíš
Veža: 5. miesto (105.18s)
Stovka: 8. miesto(118.45s)
Štafeta: 9. miesto (74.51s)
Pož. útok: 6. miesto (38.72s)
(336.86s)
7
SCP Ružomberok
Veža: 8. miesto (112.65s)
Stovka: 9. miesto(119.56s)
Štafeta: 8. miesto (72.51s)
Pož. útok: 5. miesto (37.21s)
(341.93s)
8
OR HaZZ Nitra
Veža: 9. miesto (118.79s)
Stovka: 5. miesto(116.20s)
Štafeta: 7. miesto (71.25s)
Pož. útok: 7. miesto (39.47s)
(345.71s)
9
OÚ ZPO Humenné
Veža: 6. miesto (108.21s)
Stovka: 6. miesto(116.58s)
Štafeta: 4. miesto (67.36s)
Pož. útok: 9. miesto (99.00s)
(391.15s)
Hlavný rozhodca
...........................................................................................................................................
Rozhodca disciplíny
...........................................................................................................................................
Veliteľ súťaže
...........................................................................................................................................