M SR

Výsledková listina

Kunová Teplica (01.07.1992)

Celkové hodnotenie

Por. Družstvo ŠTAFETA(horší čas) ÚTOK(horší čas) Body (Čas)
2
MPZ Bratislava
Štafeta: 3. miesto (62.99s)
Pož. útok: 1. miesto (32.09s)
(303.28s)
Hlavný rozhodca
...........................................................................................................................................
Rozhodca disciplíny
...........................................................................................................................................
Veliteľ súťaže
...........................................................................................................................................