M SR

Výsledková listina

Banská Bystrica (30.08.1991)

Celkové hodnotenie

Por. Družstvo VEŽA 100 m ŠTAFETA(horší čas) ÚTOK(horší čas) Body (Čas)
1
ZHÚ Seprot service Púchov
Veža: 1. miesto (95.29s)
Stovka: 1. miesto(107.01s)
Štafeta: 1. miesto (60.27s)
Pož. útok: 1. miesto (31.73s)
(294.30s)
2
HaZÚ Bratislava
Veža: 2. miesto (98.37s)
Stovka: 2. miesto(108.91s)
Štafeta: 3. miesto (63.62s)
Pož. útok: 5. miesto (35.39s)
(306.29s)
3
OR HaZZ Poprad
Veža: 3. miesto (99.33s)
Stovka: 3. miesto(113.21s)
Štafeta: 2. miesto (63.39s)
Pož. útok: 2. miesto (34.61s)
(310.54s)
4
OR HaZZ Prievidza
Veža: 4. miesto (102.64s)
Stovka: 4. miesto(114.40s)
Štafeta: 4. miesto (64.48s)
Pož. útok: 7. miesto (41.30s)
(322.82s)
5
OR HaZZ Trnava
Veža: 7. miesto (106.09s)
Stovka: 8. miesto(116.86s)
Štafeta: 6. miesto (66.30s)
Pož. útok: 3. miesto (35.00s)
(324.25s)
6
SCP Ružomberok
Veža: 6. miesto (105.27s)
Stovka: 5. miesto(114.72s)
Štafeta: 7. miesto (67.07s)
Pož. útok: 6. miesto (37.35s)
(324.41s)
7
OÚ ZPO Humenné
Veža: 5. miesto (103.75s)
Stovka: 6. miesto(116.57s)
Štafeta: 5. miesto (65.02s)
Pož. útok: 8. miesto (47.03s)
(332.37s)
8
OR HaZZ Trenčín
Veža: 8. miesto (113.55s)
Stovka: 7. miesto(116.62s)
Štafeta: 8. miesto (71.04s)
Pož. útok: 4. miesto (35.30s)
(336.51s)
Hlavný rozhodca
...........................................................................................................................................
Rozhodca disciplíny
...........................................................................................................................................
Veliteľ súťaže
...........................................................................................................................................