M SR

Výsledková listina

Trenčín (29.06.1989)

Celkové hodnotenie

Por. Družstvo VEŽA 100 m ŠTAFETA(horší čas) ÚTOK(horší čas) Body (Čas)
1
ZPÚ Gum. Púchov
Veža: 2. miesto (100.54s)
Stovka: 1. miesto(107.28s)
Štafeta: 1. miesto (60.19s)
Pož. útok: 3. miesto (33.94s)
0 (301.95s)
2
OÚ ZPO Poprad
Veža: 4. miesto (101.86s)
Stovka: 3. miesto(113.59s)
Štafeta: 5. miesto (65.77s)
Pož. útok: 8. miesto (38.33s)
0 (319.55s)
3
OÚ ZPO Trenčín
Veža: 6. miesto (105.23s)
Stovka: 6. miesto(117.87s)
Štafeta: 7. miesto (66.30s)
Pož. útok: 1. miesto (31.44s)
0 (320.84s)
4
MÚ ZbPO Bratislava
Veža: 3. miesto (101.37s)
Stovka: 2. miesto(113.34s)
Štafeta: 3. miesto (63.79s)
Pož. útok: 11. miesto (47.28s)
0 (325.78s)
5
OÚ ZPO Humenné
Veža: 5. miesto (102.32s)
Stovka: 5. miesto(117.66s)
Štafeta: 4. miesto (65.34s)
Pož. útok: 9. miesto (41.35s)
0 (326.67s)
6
OÚ ZPO Prievidza
Veža: 11. miesto (111.31s)
Stovka: 4. miesto(116.65s)
Štafeta: 6. miesto (66.09s)
Pož. útok: 6. miesto (37.15s)
0 (331.20s)
7
OÚ ZPO L. Mikuláš
Veža: 9. miesto (110.46s)
Stovka: 8. miesto(119.94s)
Štafeta: 11. miesto (70.92s)
Pož. útok: 2. miesto (33.22s)
0 (334.54s)
8
OÚ ZPO Topoľčany
Veža: 8. miesto (109.19s)
Stovka: 11. miesto(122.16s)
Štafeta: 9. miesto (66.93s)
Pož. útok: 5. miesto (37.01s)
0 (335.29s)
9
ZPÚ AE J. Bohunice
Veža: 10. miesto (111.30s)
Stovka: 10. miesto(120.61s)
Štafeta: 12. miesto (71.69s)
Pož. útok: 4. miesto (35.25s)
0 (338.85s)
10
OÚ ZbPO B. Bystrica
Veža: 12. miesto (112.28s)
Stovka: 9. miesto(120.16s)
Štafeta: 8. miesto (66.80s)
Pož. útok: 10. miesto (45.22s)
0 (344.46s)
11
OÚ ZPO Trnava
Veža: 7. miesto (106.70s)
Stovka: 7. miesto(118.12s)
Štafeta: 2. miesto (63.55s)
Pož. útok: 12. miesto (59.70s)
0 (348.07s)
12
ZPÚ Slovnaft Vojany
Veža: 12. miesto (120.60s)
Stovka: 12. miesto(127.59s)
Štafeta: 10. miesto (67.52s)
Pož. útok: 7. miesto (38.20s)
0 (353.91s)
Hlavný rozhodca
...........................................................................................................................................
Rozhodca disciplíny
...........................................................................................................................................
Veliteľ súťaže
...........................................................................................................................................