M SR

Výsledková listina

Púchov (30.06.1988)

Celkové hodnotenie

Por. Družstvo VEŽA 100 m ŠTAFETA(horší čas) ÚTOK(horší čas) Body (Čas)
1
ZPÚ Gum. Púchov
Veža: 1. miesto (98.18s)
Stovka: 1. miesto(108.69s)
Štafeta: 2. miesto (65.94s)
Pož. útok: 3. miesto (33.00s)
0 (305.81s)
2
OÚ ZPO Prievidza
Veža: 2. miesto (98.53s)
Stovka: 2. miesto(111.26s)
Štafeta: 1. miesto (63.96s)
Pož. útok: 8. miesto (42.01s)
0 (315.76s)
3
OÚ ZPO Trnava
Veža: 4. miesto (101.48s)
Stovka: 6. miesto(117.23s)
Štafeta: 4. miesto (66.71s)
Pož. útok: 1. miesto (32.11s)
0 (317.53s)
4
MÚ ZbPO Bratislava
Veža: 3. miesto (100.47s)
Stovka: 5. miesto(116.43s)
Štafeta: 12. miesto (71.96s)
Pož. útok: 4. miesto (35.42s)
0 (324.28s)
5
MÚ ZbPO Košice
Veža: 7. miesto (105.25s)
Stovka: 4. miesto(116.19s)
Štafeta: 6. miesto (67.09s)
Pož. útok: 6. miesto (38.43s)
0 (326.96s)
6
ZPÚ CHZJD Bratislava
Veža: 8. miesto (106.77s)
Stovka: 7. miesto(118.56s)
Štafeta: 7. miesto (67.71s)
Pož. útok: 5. miesto (37.21s)
0 (330.25s)
7
OÚ ZPO Trenčín
Veža: 10. miesto (110.29s)
Stovka: 8. miesto(119.83s)
Štafeta: 10. miesto (68.78s)
Pož. útok: 2. miesto (32.66s)
0 (331.56s)
8
OÚ ZPO Humenné
Veža: 6. miesto (103.56s)
Stovka: 12. miesto(122.88s)
Štafeta: 3. miesto (66.20s)
Pož. útok: 7. miesto (39.92s)
0 (332.56s)
9
OÚ ZPO Poprad
Veža: 3. miesto (101.73s)
Stovka: 3. miesto(112.22s)
Štafeta: 8. miesto (67.78s)
Pož. útok: 12. miesto (60.91s)
0 (342.64s)
10
OÚ ZPO Topoľčany
Veža: 9. miesto (108.83s)
Stovka: 11. miesto(122.56s)
Štafeta: 11. miesto (69.45s)
Pož. útok: 9. miesto (43.00s)
0 (343.84s)
11
OÚ ZPO L. Mikuláš
Veža: 11. miesto (110.62s)
Stovka: 10. miesto(121.93s)
Štafeta: 9. miesto (68.28s)
Pož. útok: 10. miesto (43.80s)
0 (344.63s)
12
OÚ ZbPO Nitra
Veža: 12. miesto (112.61s)
Stovka: 9. miesto(120.08s)
Štafeta: 5. miesto (66.80s)
Pož. útok: 11. miesto (46.46s)
0 (345.95s)
Hlavný rozhodca
...........................................................................................................................................
Rozhodca disciplíny
...........................................................................................................................................
Veliteľ súťaže
...........................................................................................................................................