M SR

Výsledková listina

Rimavská Sobota (05.07.1985)

Celkové hodnotenie

Por. Družstvo VEŽA 100 m ŠTAFETA(horší čas) ÚTOK(horší čas) Body (Čas)
1
ZPÚ AE J. Bohunice
Veža: 1. miesto (103.49s)
Stovka: 2. miesto(118.98s)
Štafeta: 1. miesto (64.06s)
Pož. útok: 3. miesto (34.33s)
0 (320.86s)
2
ZPÚ Gum. Púchov
Veža: 4. miesto (109.60s)
Stovka: 1. miesto(117.76s)
Štafeta: 3. miesto (65.34s)
Pož. útok: 1. miesto (33.39s)
0 (326.09s)
3
OÚ ZPO Prievidza
Veža: 2. miesto (104.76s)
Stovka: 3. miesto(119.46s)
Štafeta: 2. miesto (64.52s)
Pož. útok: 11. miesto (38.66s)
0 (327.40s)
4
ZPÚ CHZJD Bratislava
Veža: 3. miesto (108.05s)
Stovka: 8. miesto(136.73s)
Štafeta: 4. miesto (66.79s)
Pož. útok: 5. miesto (36.17s)
0 (347.74s)
5
OÚ ZPO Trnava
Veža: 6. miesto (116.25s)
Stovka: 4. miesto(125.00s)
Štafeta: 10. miesto (70.78s)
Pož. útok: 10. miesto (38.53s)
0 (350.56s)
6
MÚ ZbPO Bratislava
Veža: 8. miesto (117.54s)
Stovka: 5. miesto(127.10s)
Štafeta: 7. miesto (67.92s)
Pož. útok: 12. miesto (39.11s)
0 (351.67s)
7
OR HaZZ Čadca
Veža: 11. miesto (119.91s)
Stovka: 6. miesto(128.44s)
Štafeta: 6. miesto (67.79s)
Pož. útok: 8. miesto (37.54s)
0 (353.68s)
8
OÚ ZPO Trenčín
Veža: 10. miesto (119.15s)
Stovka: 9. miesto(136.95s)
Štafeta: 8. miesto (68.57s)
Pož. útok: 2. miesto (33.74s)
0 (358.41s)
9
OÚ ZPO Topoľčany
Veža: 5. miesto (114.61s)
Stovka: 12. miesto(140.59s)
Štafeta: 5. miesto (66.97s)
Pož. útok: 7. miesto (36.57s)
0 (358.74s)
10
OÚ ZbPO Nitra
Veža: 7. miesto (117.20s)
Stovka: 11. miesto(138.30s)
Štafeta: 9. miesto (70.74s)
Pož. útok: 9. miesto (37.86s)
0 (364.10s)
11
OÚ ZPO L. Mikuláš
Veža: 9. miesto (117.56s)
Stovka: 7. miesto(136.27s)
Štafeta: 12. miesto (75.29s)
Pož. útok: 6. miesto (36.33s)
0 (365.45s)
12
OÚ ZPO Bunajská Streda
Veža: 12. miesto (126.24s)
Stovka: 10. miesto(137.60s)
Štafeta: 11. miesto (72.81s)
Pož. útok: 4. miesto (35.49s)
0 (372.14s)
Hlavný rozhodca
...........................................................................................................................................
Rozhodca disciplíny
...........................................................................................................................................
Veliteľ súťaže
...........................................................................................................................................