M SR

Výsledková listina

Svit (06.07.1984)

Celkové hodnotenie

Por. Družstvo VEŽA 100 m ŠTAFETA(horší čas) ÚTOK(horší čas) Body (Čas)
1
ZPÚ AE J. Bohunice
Veža: 1. miesto (107.06s)
Stovka: 4. miesto(115.06s)
Štafeta: 3. miesto (67.08s)
Pož. útok: 4. miesto (36.81s)
0 (326.01s)
2
OÚ ZPO Prievidza
Veža: 3. miesto (108.35s)
Stovka: 2. miesto(114.39s)
Štafeta: 5. miesto (67.99s)
Pož. útok: 2. miesto (36.50s)
0 (327.23s)
3
OÚ ZPO Poprad
Veža: 2. miesto (108.34s)
Stovka: 1. miesto(112.67s)
Štafeta: 2. miesto (66.65s)
Pož. útok: 7. miesto (40.19s)
0 (327.85s)
4
ZPÚ Gum. Púchov
Veža: 4. miesto (110.05s)
Stovka: 4. miesto(114.78s)
Štafeta: 11. miesto (74.61s)
Pož. útok: 3. miesto (36.57s)
0 (336.01s)
5
ZPÚ Chemosvit Svit
Veža: 6. miesto (113.64s)
Stovka: 5. miesto(115.40s)
Štafeta: 6. miesto (69.68s)
Pož. útok: 10. miesto (43.20s)
0 (341.92s)
6
ZPÚ CHZJD Bratislava
Veža: 5. miesto (111.24s)
Stovka: 7. miesto(120.31s)
Štafeta: 1. miesto (65.28s)
Pož. útok: 11. miesto (46.57s)
0 (343.40s)
7
OÚ ZPO Trenčín
Veža: 8. miesto (116.54s)
Stovka: 11. miesto(123.54s)
Štafeta: 4. miesto (67.80s)
Pož. útok: 1. miesto (36.37s)
0 (344.25s)
8
OÚ ZPO Topoľčany
Veža: 7. miesto (116.38s)
Stovka: 8. miesto(122.30s)
Štafeta: 9. miesto (71.67s)
Pož. útok: 9. miesto (42.31s)
0 (352.66s)
9
OÚ ZPO Trnava
Veža: 10. miesto (121.69s)
Stovka: 10. miesto(123.37s)
Štafeta: 8. miesto (70.48s)
Pož. útok: 6. miesto (38.94s)
0 (354.48s)
10
OÚ ZbPO Nitra
Veža: 12. miesto (127.70s)
Stovka: 12. miesto(126.73s)
Štafeta: 10. miesto (73.79s)
Pož. útok: 5. miesto (38.16s)
0 (366.38s)
11
ZPÚ Slovnaft Vojany
Veža: 11. miesto (127.01s)
Stovka: 9. miesto(122.54s)
Štafeta: 12. miesto (87.74s)
Pož. útok: 8. miesto (41.55s)
0 (378.84s)
12
MÚ ZbPO Bratislava
Veža: 9. miesto (120.24s)
Stovka: 6. miesto(118.53s)
Štafeta: 7. miesto (70.05s)
Pož. útok: 12. miesto (99.00s)
0 (407.82s)
Hlavný rozhodca
...........................................................................................................................................
Rozhodca disciplíny
...........................................................................................................................................
Veliteľ súťaže
...........................................................................................................................................