M SR

Výsledková listina

Bratislava (09.07.1983)

Celkové hodnotenie

Por. Družstvo VEŽA 100 m ŠTAFETA(horší čas) ÚTOK(horší čas) Body (Čas)
1
ZPÚ Gum. Púchov
Veža: 2. miesto (111.47s)
Stovka: 2. miesto(113.78s)
Štafeta: 2. miesto (66.39s)
Pož. útok: 1. miesto (29.26s)
0 (320.90s)
2
ZPÚ CHZJD Bratislava
Veža: 1. miesto (107.53s)
Stovka: 5. miesto(115.35s)
Štafeta: 3. miesto (67.12s)
Pož. útok: 3. miesto (31.45s)
0 (321.45s)
3
ZPÚ AE J. Bohunice
Veža: 7. miesto (119.04s)
Stovka: 6. miesto(115.81s)
Štafeta: 1. miesto (65.51s)
Pož. útok: 2. miesto (29.55s)
0 (329.91s)
4
MÚ ZbPO Bratislava
Veža: 4. miesto (112.85s)
Stovka: 1. miesto(112.65s)
Štafeta: 11. miesto (99.00s)
Pož. útok: 11. miesto (99.00s)
0 (423.50s)
5
OÚ ZPO Prievidza
Veža: 3. miesto (112.49s)
Stovka: 3. miesto(114.52s)
Štafeta: 9. miesto (99.00s)
Pož. útok: 9. miesto (99.00s)
0 (425.01s)
6
OÚ ZPO Poprad
Veža: 6. miesto (113.55s)
Stovka: 4. miesto(114.52s)
Štafeta: 8. miesto (99.00s)
Pož. útok: 8. miesto (99.00s)
0 (426.07s)
7
OÚ ZPO Trenčín
Veža: 5. miesto (113.21s)
Stovka: 8. miesto(119.72s)
Štafeta: 10. miesto (99.00s)
Pož. útok: 10. miesto (99.00s)
0 (430.93s)
8
ZPÚ Chemosvit Svit
Veža: 12. miesto (125.30s)
Stovka: 7. miesto(118.69s)
Štafeta: 8. miesto (99.00s)
Pož. útok: 8. miesto (99.00s)
0 (441.99s)
9
ZPÚ ZSNP Žiar n. Hron.
Veža: 10. miesto (123.91s)
Stovka: 9. miesto(120.69s)
Štafeta: 8. miesto (99.00s)
Pož. útok: 8. miesto (99.00s)
0 (442.60s)
10
OR HaZZ Martin
Veža: 9. miesto (122.38s)
Stovka: 10. miesto(123.14s)
Štafeta: 7. miesto (99.00s)
Pož. útok: 7. miesto (99.00s)
0 (443.52s)
11
OÚ ZPO Topoľčany
Veža: 8. miesto (120.41s)
Stovka: 12. miesto(125.56s)
Štafeta: 12. miesto (99.00s)
Pož. útok: 12. miesto (99.00s)
0 (443.97s)
12
OÚ ZPO Rimavská Sobota
Veža: 11. miesto (124.76s)
Stovka: 11. miesto(124.98s)
Štafeta: 8. miesto (99.00s)
Pož. útok: 8. miesto (99.00s)
0 (447.74s)
Hlavný rozhodca
...........................................................................................................................................
Rozhodca disciplíny
...........................................................................................................................................
Veliteľ súťaže
...........................................................................................................................................