M SR

Výsledková listina

Vranov n. Topľou (14.07.1980)

Celkové hodnotenie

Por. Družstvo VEŽA 100 m ŠTAFETA(horší čas) ÚTOK(horší čas) Body (Čas)
1
ZPÚ Gum. Púchov
Veža: 1. miesto (105.90s)
Stovka: 1. miesto(114.00s)
Štafeta: 3. miesto (69.30s)
Pož. útok: 3. miesto (38.60s)
8 (327.80s)
2
OÚ ZPO Prievidza
Veža: 2. miesto (109.30s)
Stovka: 2. miesto(115.60s)
Štafeta: 2. miesto (67.80s)
Pož. útok: 7. miesto (45.00s)
13 (337.70s)
3
OÚ ZPO Trenčín
Veža: 4. miesto (111.30s)
Stovka: 6. miesto(120.80s)
Štafeta: 4. miesto (69.90s)
Pož. útok: 1. miesto (37.20s)
15 (339.20s)
4
OÚ ZPO Trnava
Veža: 7. miesto (117.10s)
Stovka: 10. miesto(125.00s)
Štafeta: 1. miesto (67.10s)
Pož. útok: 2. miesto (38.00s)
20 (347.20s)
5
ZPÚ CHZJD Bratislava
Veža: 3. miesto (111.20s)
Stovka: 4. miesto(117.50s)
Štafeta: 6. miesto (71.50s)
Pož. útok: 9. miesto (50.00s)
22 (350.20s)
6
VPÚ Bratislava
Veža: 5. miesto (111.40s)
Stovka: 7. miesto(121.40s)
Štafeta: 8. miesto (74.00s)
Pož. útok: 4. miesto (40.30s)
24 (347.10s)
7
OÚ ZPO Poprad
Veža: 6. miesto (113.10s)
Stovka: 3. miesto(117.10s)
Štafeta: 12. miesto (83.80s)
Pož. útok: 5. miesto (40.90s)
26 (354.90s)
8
ZPÚ Slovnaft BA
Veža: 8. miesto (118.20s)
Stovka: 5. miesto(118.40s)
Štafeta: 5. miesto (71.00s)
Pož. útok: 11. miesto (59.00s)
29 (366.60s)
9
ZPÚ Chemko Strážske
Veža: 12. miesto (138.10s)
Stovka: 9. miesto(123.40s)
Štafeta: 9. miesto (75.40s)
Pož. útok: 6. miesto (41.60s)
36 (378.50s)
10
ZPÚ Slovnaft Vojany
Veža: 11. miesto (136.50s)
Stovka: 11. miesto(130.40s)
Štafeta: 7. miesto (73.20s)
Pož. útok: 10. miesto (50.20s)
39 (390.30s)
11
OVPÚ Martin
Veža: 9. miesto (123.70s)
Stovka: 8. miesto(121.40s)
Štafeta: 10. miesto (78.00s)
Pož. útok: 12. miesto (70.20s)
39 (393.30s)
12
OVPÚ Nové Zámky
Veža: 10. miesto (135.30s)
Stovka: 12. miesto(131.80s)
Štafeta: 11. miesto (82.30s)
Pož. útok: 8. miesto (45.60s)
41 (395.00s)
Hlavný rozhodca
...........................................................................................................................................
Rozhodca disciplíny
...........................................................................................................................................
Veliteľ súťaže
...........................................................................................................................................