M SR

Výsledková listina

Púchov (05.07.1976)

Celkové hodnotenie

Por. Družstvo ŠTAFETA(horší čas) ÚTOK(horší čas) Body (Čas)
ZPÚ CHZJD Bratislava
Štafeta: 3. miesto (74.30s)
Pož. útok: 3. miesto (41.40s)
(s)
1
OR HaZZ Žilina
Štafeta: 2. miesto (73.00s)
Pož. útok: 2. miesto (40.00s)
9 (357.40s)
Hlavný rozhodca
...........................................................................................................................................
Rozhodca disciplíny
...........................................................................................................................................
Veliteľ súťaže
...........................................................................................................................................