FireSportStatictics

Krajské kolo KR Košice 2024

Management štartoviek

š.č.
Družstvo
Kategória
1.
OR HaZZ Trebišov
2.
OR HaZZ Rožňave
3.
OR HaZZ Košice-okolie
4.
OR HaZZ Spišská Nová Ves
5.
OR HaZZ Michalovce
6.
OR HaZZ Košice
7.
OR HaZZ Reprezentácia SR
8.
9.
10.