FireSportStatictics

Krajské kolo KR Prešov 2023

Management štartoviek

š.č.
Družstvo
Kategória
1.
OR HaZZ Kežmarok
2.
OR HaZZ Bardejov
3.
OR HaZZ Svidník
4.
OR HaZZ Humenné
5.
OR HaZZ Prešov
6.
OR HaZZ Stará Ľubovňa
7.
OR HaZZ Levoča
8.
OR HaZZ Vranov n/Topľou
9.
OR HaZZ Poprad
10.
1 Jednotlivec