7 kolo PHL Vernár

Výsledková listina

Vernár (29.07.2023)

Muži

Top zostrek: Pravý prúd Hôrka 1 pokus (16.67s)
Por. š.č. Družstvo
1 pokus
Ľ
P
Lepší Body
1. (21) Hôrka
18.26
16.67
18.26 20
2. (7) Batizovce
17.64
19.05
19.05 +0.79s 19
3. (3) Tatranská Lomnica
18.39
19.63
19.63 +0.58s 18
4. (19) Kravany
26.05
25.90
26.05 +6.42s 17
5. (17) Šuňava
26.86
26.68
26.86 +0.81s 16
6. (18) Hnilčík
26.14
27.04
27.04 +0.18s -
7. (13) Vernár
30.66
30.69
30.69 +3.65s 15

Ženy

Top zostrek: Pravý prúd Hôrka 1 pokus (20.40s)
Por. š.č. Družstvo
1 pokus
Ľ
P
Lepší Body
1. (20) Hôrka
21.04
20.40
21.04 10
2. (9) Štrba
20.91
21.98
21.98 +0.94s 9
3. (4) Spišský Štiavnik
NP
NP
NP 1

Muži nad 35 rokov

Top zostrek: Pravý prúd Hranovnica 1 pokus (17.52s)
Por. š.č. Družstvo
1 pokus
Ľ
P
Lepší Body
1. (12) Hranovnica
17.89
17.52
17.89 10
2. (14) Spišský Štiavnik
20.52
19.01
20.52 +2.63s 9

Ženy nad 35 rokov

Top zostrek: Ľavý prúd Spišské Bystré 1 pokus (23.05s)
Por. š.č. Družstvo
1 pokus
Ľ
P
Lepší Body
1. (10) Spišský Štiavnik
25.30
25.60
25.60 10
2. (6) Spišské Bystré
23.05
26.09
26.09 +0.49s 9

Dorastenci

Top zostrek: Pravý prúd Hranovnica 1 pokus (17.52s)
Por. š.č. Družstvo
1 pokus
Ľ
P
Lepší Body
1. (8) Gánovce
18.13
18.68
18.68 10
2. (5) Hranovnica
24.16
17.52
24.16 +5.48s 9
3. (15) Hnilčík
26.36
26.65
26.65 +2.49s -
4. (16) Štrba
40.10
23.63
40.10 +13.45s 8

Dorastenky

Top zostrek: Ľavý prúd Gánovce 1 pokus (19.92s)
Por. š.č. Družstvo
1 pokus
Ľ
P
Lepší Body
1. (2) Gánovce
19.92
20.14
20.14 10
2. (11) Šuňava
NP
NP
NP 1

Liga po 7. kole - Muži

Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. spolu
1. Šuňava 1 19 20 17 20 16 93
2. Hôrka 16 19 18 19 20 92
3. Tatranská Lomnica 15 18 16 17 18 84
4. Batizovce 20 17 19 1 19 76
5. Vernár 18 13 19 15 65
6. Kravany 1 14 17 17 49
7. Štrba 20 20 40
8. Gánovce 20 20
9. Spišský Štiavnik 19 19
10. Spišské Bystré A 1 18 19
11. Svit 18 18
12. Hôrka 0
13. Spišské Bystré 0

Liga po 7. kole - Ženy

Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. spolu
1. Hôrka 10 9 1 9 9 10 48
2. Spišský Štiavnik 9 7 10 10 8 1 45
3. Gánovce 10 10
4. Spišské Bystré 10 10
5. Štrba 1 9 10
6. Šuňava 9 9
7. Kravany 8 8
8. Hôrka 0
9. Spišský Štiavnik 0
10. Hôrka 0

Liga po 7. kole - Muži nad 35 rokov

Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. spolu
1. Gánovce 7 10 9 10 8 44
2. Batizovce 8 9 8 7 9 41
3. Spišský Štiavnik 9 8 7 8 9 41
4. Hranovnica 10 10 10 10 40
5. Hôrka 1 10 11
6. Šuňava 9 9
7. Lučivná 9 9
8. Spišský Štiavnik 0
9. Batizovce 0
10. Batizovce 0
11. Spišský Štiavnik 0

Liga po 7. kole - Ženy nad 35 rokov

Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. spolu
1. Spišský Štiavnik 7 7 10 9 1 10 44
2. Spišské Bystré 9 8 10 9 36
3. Hranovnica 8 9 10 9 36
4. Batizovce 10 10 20
5. Šuňava 10 10
6. Spišské Bystré 0
7. Spišský Štiavnik 0
8. Batizovce 0
9. Spišské Bystré 0
10. Spišský Štiavnik 0

Liga po 7. kole - Dorastenci

Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. spolu
1. Gánovce 10 8 10 1 10 10 10 58
2. Šuňava 8 10 8 10 8 7 51
3. Spišský Štiavnik 9 9 9 9 8 44
4. Hranovnica 9 9 9 27
5. Štrba 8 8 16
6. Sp. Štiavnik 7 7
7. Nová Lesná 1 1
8. Hranovnica 0
9. Gánovce 0
10. Spišský Štiavnik 0
11. Gánovce 0
12. Hranovnica 0
13. Spišský Štiavnik 0

Liga po 7. kole - Dorastenky

Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. spolu
1. Šuňava 10 10 10 10 10 10 1 60
2. Gánovce 1 1 9 9 9 10 39
3. Gánovce 0