Zlatý motor Lubomíra Pavelku

Štartová listina

Administrátor štartovky: Marek Šebest (grafik.marek@gmail.com)
Začiatok spustenia štartovky:
21.09.2023 o 16:28
Koniec uzatvorenia štartovky:
23.09.2023 o 11:00
Kúty
23.09.2023 o 12:30

DHZ Kúty organizuje hasičskú súťaž o pohár starostu obce na štadióne FK TJ Kúty.
Súťaž organizujeme na uctenie si pamiatky Ľubomíra Pavelku a Milana...

Čítaj viac

DHZ Kúty organizuje hasičskú súťaž o pohár starostu obce na štadióne FK TJ Kúty.
Súťaž organizujeme na uctenie si pamiatky Ľubomíra Pavelku a Milana Orla.
Súťažiť sa bude v duchu medzinárodných pravidiel v hasičskom športe.
Pravidlá ZHL: https://zhl.sk/pravidla2023.pdf
Muži 3B a ženy 2B široké hadice a 10L terče (priesvitné).
12:40 hod. bude nástup aj s mašinami pre uctenie si pamiatky. Prosíme strojníkov o nachystanie hasičských mašín v dostatočnom predstihu na nástup a mašinu pripraviť (zohriať).
13:00 hod začnú útoky mužov dvomi
pokusmi.
Ženy začnú behať po mužských pokusoch (čas sa nedá presnejšie určiť, záleží na počte mužských družstiev a priebehu súťaže).
O priamy prenos sa postará https://www.hasicskysport.sk/
Upresnenie:
- 3B (85m nástreková čiara od stredu základne, B75, C52)
-savica sa môže dotýkať zeme
- jeden výstrel pre dva útoky súčasne
- štartovné 10€
- značky na dráhu (malé plastové kužele) budú dodané organizátorom a družstvo ich môže použiť na dráhe v rámci svojej prípravy. Tieto značky po svojom pokuse zasa z dráhy odstráni a vráti na štart organizátorovi.
- rezervácia bude spustená v tejto udalosti na základe komentárov 15.9.2023 o 20:00. Organizátor určuje poradie družstiev. Do komentáru stačí napísať názov družstva.
Ocenenia:
Prvé tri družstvá budú ohodnotené na základe lepšieho času z dvoch pokusov a víťaz získa putovnú trofej Milana Orla (muži aj ženy).
Šerpy, medaily a Putovnú trofej "Zlatý motor Ľubomíra Pavelku" získa družstvo s najlepším súčtom dvoch časov z požiarneho útoku (muži aj ženy).
Za prekonanie najlepších časov získa družstvo 50 € !!!
(Evidované ZHL a MSR)
Ženy 23:18 (MSR DHZ v Turanoch 2015, ženy Kúty)
https://www.youtube.com/watch?v=TysRoDEU270
3B Muži 20:98 (MSR HaZZ v Košiciach 2013, muži Martin)
https://www.youtube.com/watch?v=f86UKaP6Nbg
Ocenenie aj pre najlepších prúdarov (na základe terča, muži/ženy) a najrýchlejších košíkárov (kôs musí byť zaskrutkovaný a pri zhode časov rozhoduje čas z horšieho platného pokusu).
Pred memoriálom, bude prebiehať aj súťaž Záhorácka veža, ktorú organizuje OR HaZZ v Senici - HS Kúty.
Začiatok o 11:00 mužskými pokusmi a následne ženskými.
Jednotlivci sa môžu na túto súťaž prihlásiť napísaním správy na FB DHZ Kúty.
Akékoľvek info nám napíšte, radi Vám odpovieme.
Vopred ďakujeme družstvám a jednotlivcom za ich účasť.

š.č.
Družstvo
Kategória
Kategória Strava
1.
Bíňovce
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 30.31 P 30.31
Ľ 35.98 P 35.98
2.
Sobotište
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 59.31 P 59.31
Ľ 41.79 P 41.79
3.
Brotské
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 41.79 P 41.79
Ľ 39.57 P 39.57
4.
Kúty B
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 29.29 P 29.29
Ľ 30.35 P 30.35
5.
Šenkvice
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 33.99 P 33.99
Ľ 60.00 P 60.00
6.
Senica
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 60.00 P 60.00
Ľ 28.21 P 28.21
7.
Sekule
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 38.26 P 38.26
Ľ 40.06 P 40.06
8.
Moravský Sv. Ján
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 60.00 P 60.00
Ľ 32.81 P 32.81
9.
Firesport Familly Senica
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 38.41 P 38.41
Ľ 44.77 P 44.77
10.
Plavecký Štvrtok
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 39.98 P 39.98
Ľ 28.94 P 28.94
11.
Dulov
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 23.32 P 23.32
Ľ 28.58 P 28.58
12.
Kúty A
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 44.40 P 44.40
Ľ 27.84 P 27.84
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kúty B
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 60.00 P 60.00
Ľ 31.05 P 31.05
21.
Brodské
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 33.28 P 33.28
Ľ 26.16 P 26.16
22.
HaZZ Martin
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 21.63 P 21.63
Ľ 26.75 P 26.75
23.
Podvysoká
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 29.04 P 29.04
Ľ 24.50 P 24.50
24.
Senica
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 31.23 P 31.23
Ľ 28.94 P 28.94
25.
26.
Kúty A
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 25.09 P 25.09
Ľ 25.35 P 25.35
27.
HaZZ Poprad
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 23.66 P 23.66
Ľ 23.66 P 23.66
28.
Plavecký Štvrtok
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 26.20 P 26.20
Ľ 60.00 P 60.00
29.
HaZZ Čadca
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 33.58 P 33.58
Ľ 47.46 P 47.46
30.
Radimov
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 23.51 P 23.51
Ľ 23.04 P 23.04
31.
HaZZ Kežmarok
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 60.00 P 60.00
Ľ 26.04 P 26.04
32.
Unín
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 34.52 P 34.52
Ľ 33.86 P 33.86
33.
Poprad Varna
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 30.21 P 30.21
Ľ 34.17 P 34.17
34.
Senica B
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 31.69 P 31.69
Ľ 34.17 P 34.17
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.