FireSportStatictics

Tatranský pohár XXI. ročník 2024

Management štartoviek

š.č.
Družstvo
Kategória
1.
OR HaZZ Poprad
2.
OR HaZZ Martin
3.
Poprad Varna
4.
OR HaZZ Námestovo
5.
OR HaZZ Spišská Nová Ves
6.
DHZ Kúty
7.
8.
1 Jednotlivec
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.