FireSportStatictics

Štartovná listina

1.ročník Memoriálu Janka Frisa - Nočná Hasičská Súťaž

Hasičský areál Kubašok - Spišské Bystré
24.06.2023 o 21:00:00
Začiatok spustenia štartovky: 12.06.2023 o 20:00:00
Koniec uzatvorenia štartovky: 23.06.2023 o 20:00:00
Administrátor štartovky:
lubomirkralik123@gmail.com (Ľubomír Králik)

1.ročník Memoriálu Janka Frisa - Nočná Hasičská Súťaž

Dátum a miesto konania: 24.jún 2023 (sobota) o 21:00 hod v Spišskom Bystrom (Kubašok)

Usp...

Čítaj viac

1.ročník Memoriálu Janka Frisa - Nočná Hasičská Súťaž

Dátum a miesto konania: 24.jún 2023 (sobota) o 21:00 hod v Spišskom Bystrom (Kubašok)

Usporiadateľ: OcÚ a DHZ Spišské Bystré

Kategórie: Družstvá mužov a žien

Program: 20:00 - príchod a prezentacia
21:00 - nástup družstiev
21:10 - začiatok súťaže
23:00 (orientačný) - vyhodnotenie súťaže

Výstroj súťažiacich:
- odev jednotný (zakryté plecia), prilba (neupravená, podľa STN), služobný opasok (alebo iný používaný v PO).

Náradie na základňu:
- Všetko náradie (vrátane stroja) nesmie byť viditeľne upravené, musí zodpovedať STN a týmto pokynom. Iné pomôcky (podpery, vidlice a pod) sú zakázané. Povolená je plochá podložka pod polospojky savíc ( max. 0,5 x 0,5 m).
- náheb: asfalt
- súťažiť sa bude podľa pravidiel PHL

Štartovné:
- 25, 00€( zahrnuté štartovné , vstupné)
- 35, 00€( zahrnuté štartovné , strava, vstupné)
- 2,00€ strava

Plnenie disciplíny:
- dovolené sú športové hadice B 65 , C42
- počas útokov bude osvetlená celá trať
- pri menšom počte družstiev ako 10 budú dva pokusy

Protesty: žiadne

Výsledky
š.č.
Družstvo
Kategória
Kategória Strava
1.
Spišské Bystré A
(Ženy) Strava: 7
Ženy 7
Ľ 20.42 P 20.42
2.
3.
Huncovce
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 15.73 P 15.73
4.
Hranovnica
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 16.93 P 16.93
5.
6.
Drábsko
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 17.31 P 17.31
7.
Kravany
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 19.09 P 19.09
8.
9.
Spišské Bystré B
(Muži) Strava: 7
Muži 7
Ľ 17.40 P 17.40
10.
Hranovnica
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 20.19 P 20.19
11.
Batizovce
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 99.00 P 99.00
12.
Kružno
(Muži) Strava: 8
Muži 8
Ľ 20.42 P 20.42
13.
Ľubica
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 99.00 P 99.00
14.
Svit
(Muži) Strava: 7
Muži 7
Ľ 20.55 P 20.55
15.
Kravany
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 99.00 P 99.00
16.
Hranovnica II
(Ženy) Strava: 0
Ženy 0
Ľ 22.92 P 22.92
17.
Spišské Bystré
(Muži) Strava: 0
Muži 0
Ľ 35.98 P 35.98
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.