FireSportStatictics

Krajské kolo KR Prešov 2024

Management štartoviek

š.č.
Družstvo
Kategória
1.
OR HaZZ Vranov nad Topľou
2.
OR HaZZ Svidník
3.
OR HaZZ Stará Ľubovňa
4.
OR HaZZ Prešov
5.
OR HaZZ Bardejov
6.
OR HaZZ Poprad
7.
ZB HaZZ Humenné
8.
OR HaZZ Kežmarok
9.
OR HaZZ Levoča
10.
OR HaZZ Humenné